Skip to content

Konsultation

Svenska Bolagstorget

Rådgivning / Konsultation inför företagsförsäljning

Ofta kan det vara svårt att veta hur man ska gå till väga för att optimera värdet på en verksamhet och vad som är bäst för dig när du vill sälja. Bara en sak är säker efter att du satt igång med en verksamhet, och det är att du kommer att lämna den! Det finns många lönsamma företag som pga av sin uppbyggnad och/eller affärsmodel är mycket svårsålda den dag ägarna vill lämna verksamheten och detta påverkar värdet negativt. Även om verksamheten är attraktiv på marknaden kan man många gånger göra företaget mer säljbart utan en allt för stor insats som sedan ger mycket god avkastning vid en försäljning! Men man behöver börja i tid och även om en försäljning inte är precis runt hörnet så vet man ju inte hur snabbt livet kan förändras. Att då ha sett till att verksamheten är redo och kan marknadsföras och säljas utan några större insatser ger flexibilitet och ofta avsevärt högre avkastning.

På Svenska Bolagstorget arbetar kompetenta företagsmäklare och företagskonsulter med lång erfarenhet med såväl ekonomisk som affärsjuridisk rådgivning. De har sett och medverkat till många gynnsamma affärupplägg. Vårt fokus är oftast att skapa värden i verksamheter och tydliggöra dessa värden vid en försäljning. I den bästa av världar är vi med från början när en försäljning planeras varvid våra råd och eventuella insatser ger mest avkastning.

Vi hjälper er med:
Ett sökuppdrag kan gå till på två sätt.
1

Allmän sökning

Vi kan göra en Allmän Sökning.

Detta är helt kostnadsfritt. Då översänder du en presentation med alla kontaktuppgifter samt en beskrivning av vad du söker för slags företag att förvärva, när i tiden du önskar att detta skall ske och inom vilken prisnivå du tänker dig att köpeskillingen skall ligga. Vi kommer då att lägga till dig i vår maillista och när ett matchande objekt dyker upp så får du ett mail och en länk till annonsen gällande detta för att se om det kan vara intressant. Därefter ser processen ut som brukligt vid överlåtelser av verksamheter. Du som intressent undertecknar en NDA/Sekretessförbindelse och får efter att vi motagit den ta del av försäljningsprospektet.

 
2

Styrkeuppdrag

Det andra alternativet är att vi gör ett Styrkeuppdrag.

Då träffas vi vid ett personligt möte och undertecknar ett sökuppdrag på lämpligen minst 3 månader. För detta utgår ett startarvode. Vi går grundligt igenom vad du letar efter och gör tillsammans upp en lista på lämpliga företag, i de branscher som kan vara aktuella, att kontakta för din räkning. Vi bevakar även alla nya objekt som kommer in och du får förtur till att granska objekten innan vi går ut med annonsering och aktiva försäljningsåtgärder. Finner vi ett lämpligt objekt bistår vi dig i hela förhandlingsprocessen samt vid undertecknande av köpeavtal. Det utgår ett provisionsarvode då affären genomförs.