Skip to content

OM OSS

Svenska Bolagstorget leder hela processen, från analys och värdering till förhandling och avtal.

 
" Till skillnad från många andra i branschen så arbetar vi med både köp- och säljuppdrag. Det ger oss en större möjligheter att ta tillvara på kundens och uppdragsgivarens intressen och önskemål. "
Christina Hansson
VD

Vi finns här för dig

Svenska Bolagstorget är en modern Företagsförmedling som ser till helheten i företagsaffärer och omfattar mer än bara försäljningen.

Vi förmedlar företag inom alla branscher så som t.ex. hotell- & restaurang, teknik- & serviceföretag, tjänsteföretag, e-handelsföretag, industrier m.m.

Till skillnad från många andra i branschen så arbetar vi med både köp och säljuppdrag samt finansiering. Det ger oss större möjligheter att ta tillvara på kundens och uppdragsgivarens intressen och önskemål. Vi förkortar försäljningsprocessen genom att direkt matcha köpare och säljare i vårt stora köpar & intressentregister och finner på så sätt lämpliga intressenter redan i ett tidigt skede av försäljningen ofta redan innan annonserna publicerats.

Inom företaget finns avdelningar med spetskompetens. Vi har t.ex. experter på värderingar, företagsanalyser och juridiska avtal. Med kompetens, stor erfarenhet, personligt engagemang och brett kontaktnät skapar vi mervärde för både säljare och köpare. Vår arbetsmetod bygger på en personlig, affärsmässig dialog med köpare och säljare samt vid behov även med parternas revisorer, banker och jurister.

Våra företagsmäklare

Christina Hansson
VD / Företagsmäklare

+46 70-917 0523

Arvid Hansson
Företagsmäklare

+46 70-917 0523

Anton Turunen
Företagsmäklare

+46 8 559 25000

Anton Lundh
Regionchef Syd / Företagsmäklare

+46 76-314 5332

Tommy Marcusson
Företagsmäklare

+46 8 559 25000

Kelly Kristensen
Företagsmäklare

+46 8 559 25000