Skip to content

Integritetspolicy

Svenska Bolagstorget

Svenska Bolagstorgets behandling av personuppgifter
Integritetspolicy

Svenska Bolagstorget registrerar och databehandlar kunders personuppgifter samt uppgifter om objekt i form av affärsverksamheter. Svenska Bolagstorget har sedan dess tillkomst behandlat och behandlar person­uppgifter i enlighet med såväl den gamla Personuppgiftslagen (1998:204) samt sedan den 25 maj 2018 även EUs nya dataskyddsförordning GDPR. För oss har det alltid varit en själbklarhet att be om lov ett högt mått av diskretion. Begreppet ”personuppgift” innebär för oss information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att använda våra tjänster, registrera dig på vår webbsida, lämna en intresseanmälan/sekretessförbindelse eller anmäla dig som spekulant på ett objekt per telefon, e-post eller direkt till oss eller direkt till säljaren av ett objekt för vilket vi ombesörjer t.ex. försäljning eller annan tjänst.

Svenska Bolagstorget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till Svenska Bolagstorgets samarbetspartners som då kan behandla dina personuppgifter. Samarbetspartners har inte tillstånd att använda dina personuppgifter för andra syften än Svenska Bolagstorgets. Aktuella uppgifter om eventuella samarbetspartners finns på Svenska Bolagstorgets hemsida.

Syften med behandlingen

Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är för att Svenska Bolagstorget ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som klient eller intressent. Svenska Bolagstorget behandlar även personuppgifter för följande syften:

«  Administrera verksamhetsförmedling, affärsöverlåtelser, tjänster m.m.: Personuppgifterna används för att administrera förmedlingen av en verksamhet, tjänst eller vara samt för att fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats och för att Svenska Bolagstorget ska kunna fullgöra sina förpliktelser.

«  Marknadsföringsändamål: Dina uppgifter används även i syfte att kunna erbjuda andra för företagandet relaterade produkter och tjänster som t.ex. företagsmäklartjänster, sökuppdrag, investeringskapital etc. som tillhandahålls av Svenska Bolagstorget och/eller samarbetspartners. Direkt marknadsföring kan komma att skickas via ditt konto eller med annan funktion, göras via telefon eller skickas till din e-postadress eller via sms till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick genom att höra av dig till oss på Svenska Bolagstorgets huvudkontor (Se meny KONTAKT) eller följa instruktioner som finns i e-postmeddelande eller sms. Dina personuppgifter används även för statistiska ändamål, analyser och utvärderingar för att kunna utveckla och förbättra tjänster och produkter.

«  Priser och annan information om objekt m.m.: Företagsekonomiskt information samt bilder (verksamheten, adress, gata, försäljningspris) kan också användas var för sig eller gemensamt för publicering av Svenska Bolagstorget eller våra samarbetspartners samt för att marknadsföra Svenska Bolagstorgets tjänster till intressenter som undertecknat sekretessförbindelse.

Bevarande och gallring

Svenska Bolagstorget bevarar dina personuppgifter under fem (5) år efter det att vår relation har upphört. Svenska Bolagstorget vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behan­dlas aktuella och att gallra inaktuella samt på andra sätt felaktiga eller onödiga person­upp­gifter. Ex­em­pelvis kan Svenska Bolagstorget använda ditt personnummer för att hålla oss uppda­terade gäll­ande dina kontaktuppgifter. Svenska Bolagstorget vidtar lämpliga tekniska och organi­satoriska in­formationssäkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Samtycke

Genom att godkänna våra villkor, genom att använda våra tjänster, registrera dig på vår webbsida, anmäla dig som intressent av ett objekt per telefon, e-post eller direkt till oss samtycker du till Svenska Bolagstorgets insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges ovan.

Skyldighet enligt lag

I viss utsträckning är registrering och behandling av personuppgifter nödvändig även om du inte lämnat något samtycke. Det kan t ex vara nödvändigt för att Svenska Bolagstorget skall kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. Svenska Bolagstorget kan även vara skyldigt på grund av tvingande lag att överföra dina personuppgifter till vissa myndigheter.

Dina rättigheter

Om du vill veta vilka personuppgifter Svenska Bolagstorget har om dig, om du önskar rätta eller blockera personuppgift eller om du vill återkalla ditt samtycke, kontakta oss på adressen till vårt huvudkontor som återfinns under menyn KONTAKT. Om du begär att Svenska Bolagstorget slutar behandla dina personuppgifter kan det innebära att Svenska Bolagstorget inte kan fortsätta att erbjuda tjänsterna. Du har också rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter Svenska Bolagstorget har om dig och hur dessa används. Begäran om sådant utdrag skickas till adressen till vårt huvudkontor (Se meny KONTAKT).

Användning av cookies och web beacons på webbtjänsten

Svenska Bolagstorget använder sig av cookies. När du besöker Svenska Bolagstorget webbsida, kan därför information lagras på din dator så att vi kan känna igen din dator. Denna information är vanligtvis i form av en textfil vilken betecknas som en ”cookie”. En cookie är en fil som möjliggör identifikation av ditt kommunikationsmedel (tex. dator) men utan personuppgifter. I normala fall tillåter de att viss information om din dator insamlas, inklusive din Internet Protocol- (IP-) adress, din dators operativsystem, din webbläsare och adresser till webbsidor som länkar till Svenska Bolagstorgets webbsida. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och har ett utgångsdatum. Sådana cookies raderas efter att utgångsdatumet passerats. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum men försvinner när webbläsaren (eller annan typ av läsare) stängs av.

De cookies vi använder oss av används bland annat för att skicka rätt information till rätt användare, hantera inloggning och skicka rätt användare till rätt server. Dessutom kan cookies krävas för några av funktionerna på får webbsida. Cookies används också för analys av besöken på webbsidor och för anonym demografik profilering, så att vi kan förbättra våra tjänster.

Svenska Bolagstorget kan använda så kallade web beacons (eller ”pixel tags”) i samband med några webbsidor. Vi använder dem emellertid inte för att identifiera enskilda användare personligen. Web beacons är i normala fall grafiska bilder som finns på en webbsida och de används för att räkna besökare på en webbsida och/eller för tillgång till vissa cookies. Denna information används för att förbättra våra tjänster. Web beacons samlar i normala fall inte in någon annan information än den som din webbläsare ger oss som en standardinställning vid varje slag av internetkommunikation.

Du kan välja att inte ta emot cookies eller web beacon/pixel tags . Det kan dock medföra att funktionaliteten på vår webbplats stöter på problem. En web beacon kan emellertid fortsätta att samla in information om besök från din IP-adress, men sådan information kommer inte längre att vara särpräglad. Om du inte önskar att ta emot cookies eller vill bli varnad innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna på din webbläsare, läsplatta eller mobiltelefon. Våra affärspartners vars innehåll det kan finnas länkar till på den här webbsidan kan också använda sig av cookies eller web beacons. Vad som dock gäller på dessa partners sidor måste vi dock be att få hänvisa till respektives motsvarande Integritetspolicy.