Skip to content

Företagsförsäljning

Överlåtelse av avtal – Individuellt utformade affärsöverlåtelseavtal

 
Varför bör ni sälja företag med företagsmäklare?

För att få ut så mycket som möjligt av försäljningen är det viktigt att lägga ner god tid på själva planeringen. Med en företagsmäklare vid din sida får du en person som har erfarenhet av hur ”turerna går” och anpassar planeringen därefter. Din företagsmäklare kan också snabba upp processen och hitta innovativa lösningar som låser upp ett låst förhandlingsläge så att affären går i mål. Lösningar och affärsöverlåtelseavtal som tilltalar både köpare och säljare – så affären känns trygg och säker för alla inblandade parter.

Att sälja företag handlar också om att ta hänsyn till sekretessen. Man vill helt enkelt inte röja det faktum att man går i försäljningstankar för sina kunder, samarbetspartners och anställda eftersom det skulle kunna skapa onödig oro och turbulens. Detta kan i sin tur medföra att verksamheten störs och att resultaten påverkas i oönskad riktning. Det är ett skäl av flera till att det är ofta är viktigt att affärsöverlåtelsen hanteras med sekretess, något som också är väldigt svårt att göra själv.

Hitta rätt köpare till företaget

Våra företagsmäklare matchar även din verksamhet med rätt köpare. Du kanske tror att det inte finns så många som är intresserade av din verksamhet? Så är det vanligtvis inte. Har du en aktiv verksamhet som kanske hållit på ett tag så finns det många intressenter att tillgå med rätt marknadsföring. Under en försäljning så händer det att vi får in allt mellan några hundra till över 2 000 intressenter på ett objekt. Att inte behöva hantera dessa i ditt dagliga arbete utan istället kunna fokusera på att driva verksamheten på bästa sätt är oerhört viktigt. Att sälja företaget ska inte vara svårt eller krångligt. Vi sköter försäljningen och du kan göra det du gör bäst – att driva ditt företag.

Vi vägleder dig genom hela processen

Svenska Bolagstorget är en företagsförmedling vars kompetenta och engagerade företagsmäklare i korthet utför företagsvärdering, marknadsför och förmedlar företag samt därtill tillhörande tjänster. Vi hjälper i princip till med allt som har med din affärsöverlåtelse att göra, från beslutet att sälja företaget till förhandling, avtal och tillträde av den nya ägaren. Vi medverkar aktivt under hela försäljningsprocessen genom att arrangera företagsvisningar, representera säljaren vid förhandlingar och upprätta förslag på trygga och säkra överlåtelseavtal för alla parter. Det innebär bland annat att du som säljare kan fokusera på att driva företaget precis som vanligt under hela försäljningsprocessen.

Vi hanterar och bemöter alla intressenter på ett professionellt sätt, och bistår med det underlag som behövs för att underlätta beslutsprocessen hos en köpare. Målet är att du ska få en så smidig försäljning av ditt företag som möjligt.

 
En välplanerad marknadsföring

När det gäller marknadsföringen av din verksamhet så är det viktigt att den planeras och genomförs på ett sätt som adderar ett värde till försäljningsprocessen. Den behöver innehålla material och underlag som du som säljare vill och kan stå för, samtidigt som det är optimalt från ett sälj-perspektiv. Detta kräver en viss vana och erfarenhet av hur en köpare tänker. Vi har arbetat med marknadsföring och har egna anpassade och kontinuerligt utvecklade systemlösningar som bygger på alla våra mäklares erfarenheter och uppdragsgivares behov kring att sälja företag.

Det kan också vara lätt att som företagare bli förledd och avslöja för mycket om sin verksamhet i ett alltför tidigt skede i försäljningsprocessen. Har man till exempel avtal eller intellektuella värden i sin verksamhet så är det viktigt att slå vakt om dessa men att samtidigt också kunna visa upp tillräckligt mycket för att få en köpare att uppskatta dessa värden.

Sälja företag eller verksamhet med en Företagsmäklare.

Att sälja ett företag eller bolag kräver en hel del kunskap och arbete så att båda parterna blir nöjda. En företagsmäklare hjälper dig med allt från att analysera och värdera ditt företag, hitta intresserade köpare, sköta förhandlingar och skriva avtal.

1

Sälja hela eller delar av företaget

Du kan sälja företag på två olika sätt. Antingen säljer du företaget i dess helhet med förpliktelser och allt eller så säljer du en del av verksamheten. När du överlåter dina aktier eller andelar i företaget så säljer du själva företaget. Säljer du inkråmet är det ditt företags tillgångar du säljer. Säljer du en enskild firma är det alltid en inkråmsaffär du gör.

2

Vi värderar ditt företag

Svenska Bolagstorgets företagsmäklare leder säljprocessen steg för steg, från företagsvärdering till förhandling, avtal och avslut. Självklart görs allt i samråd med dig som säljare och gärna också tillsammans med din revisor och bank för att underlätta en lönsam och snabb affärsöverlåtelse.

3

Dags att sälja företaget

Alla företagare måste förr eller senare lämna sitt företag eller verksamhet. Om inte annat så av åldersskäl. När du väl bestämt dig för att sälja företaget så är det bra om det inte går alltför lång tid innan affären är i hamn. Detta då det kan vara svårt att driva företaget vidare med fullt engagemang och styrka när man väl fattat beslutet att sälja verksamheten till någon annan. Det påverkar ofta verksamheten negativt över tid.

Processen för att sälja företaget: Marknadsanalys och värdering av företaget

En av våra företagsmäklare gör en grundläggande företagsvärdering samt en detaljerad marknadsanalys. Vi besöker vanligen företaget för att få en bra bild av hela verksamheten.

Vi skapar ett säljprospekt

Din företagsmäklare sammanställer material och underlag och skapar ett säljprospekt som tydligt beskriver företaget och dess möjligheter för intresserade köpare.

Företag till försäljning

Med hänsyn till ditt val av sekretess så matchar vi ditt företag med olika köpare i vårt stora köpar- & intressentregister och lägger även ut företaget till försäljning på flera olika hemsidor, branschtidningar och marknadsplatser.

Vi träffar sen intresserade köpare för inledande diskussioner och genomför eventuellt visningar av ditt företag.

Vi deltar aktivt i förhandlingen mellan dig och köparen och upprättar till slut ett överlåtelseavtal som båda parterna är nöjda med.

Vi finns även med vid tillträdet och ser till så att allt fungerar som det skall.

Vi strävar efter att du skall kunna fortsätta arbeta i ditt företag utan att bli störd av intresserade köpare som kontaktar dig i tid och otid.

Dags att sälja företaget?

Varmt välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös och kostnadsfri konsultation via nedanstående kontaktformulär.