Skip to content

Affärsöverlåtelseavtal

Överlåtelse av avtal – Individuellt utformade affärsöverlåtelseavtal


Överlåtelse av avtal - Individuellt utformade affärsöverlåtelseavtal

Det är mycket att tänka på när ett överlåtelseavtal ska upprättas och skrivas under.

Syftet med ett skriftligt avtal är att parterna skriver ned vad de har kommit överens om. Muntliga avtal gäller, men det kan bli svårt att bevisa vad som är överenskommet. Även om man nu är överens är det bra om man också förblir det! Ett väl utarbetat affärövelåteseavtal skall göra både köpare och säljare trygga med den aktuella affären. Får man hjälp att upprätta ett bra afföärsöverlåtelseavtal så underlättar detta för framtiden, men det är också¨viktigt att parterna förstår hela avtalet och dess innbörd. Om något är oklart vid en överlåtelse av avtal så är det innan avtalet skrivs under som detta måste redas ut. Om så inte skett bör det finnas med i avtalet vad som skall ske om parterna tolkar affärsöverlåtelseavtalets innehåll olika. Det kan då handla om ett skiljedomsförfarande eller att man är hänvisad till tingsrätten vanligen för den ort där företaget finns.

Det viktigaste:

Om du inte är van vid att skriva avtal kan det vara lätt att glömma bort det allra viktigaste; vad, vem, när, var, hur och till vilket pris. Utöver detta så bör det innehålla avsnitt med det som säljaren lovar och vad denne kräver av köparen, för att avtalet skall gälla. Säljarens löften måste också hanteras om de inte visar sig stämmma eller uppfylls. Det är inte ovanligt att man använder ett förfarande med s.k. tillträdesbokslut som fastställer det värde som som företaget har vid köparens tillträde. Tillträdet kan vara avsevärt senare än själva avtalsdagen vilket innebär att avtalet måste reglera vad som sker gäller under den tiden också, så att värdet för köparen och säljaren verkligen blir det som man kom överens om på avtalsdagen. Det skall varken vara mer eller mindre vilket naturligtvis är svårt att se till, men däremot kan kompenseras för. Dessa saker bör man bl.a. reglera i avtalet så att alla inblandade parter känner sig trygga med överenskommelsen.

Viktiga begrepp:

När du överlåter något ger du bort det för alltid.När du upplåter något lånar eller hyr du ut det under en begränsad tid eller för ett särskilt ändamål.

Tolkning av affärsöverlåtelseavtalet

Våga fråga vad olika klausuler betyder. Om du är osäker på en formulering i ett avtal är det bra att be motparten bekräfta att man är överens om tolkningen av formuleringen, innan du skriver på avtalet. Är det oklart så se till att skriva in eller ändra för att förtydliga det hela! Det kanske INTE är samma människor som sitter i en tvist om avtalet om 2 år.

1

Behörig firmatecknare

När du ingår ett avtal med ett bolag är det viktigt att kontrollera att det är en behörig firmatecknare som undertecknar avtalet. Var också uppmärksam på att det kan finnas flera firmatecknare som måste underteckna tillsammans.

2

Tillägg och ändringar i överlåtelseavtalet

Det går alltid att göra en ny överenskommelse eller ändra i ett överlåtelseavtal om båda parterna är överens om det. Var noga med att dokumentera alla ändringar i affärsöverlåtelseavtalet. Att ändringarna inte har gjorts är en vanlig anledning till att parterna blir oense. När ni gör ändringar eller tilläggsavtal ska de också vara skriftliga.

 
3

Affärsöverlåtelseavtalets bilagor och hänvisningar

Om det finns bilagor till affärsöverlåtelseavtalet så ska det alltid finnas tydliga hänvisningar till dem inne i avtalet. Detsamma gäller om ni hänvisar till offentliga dokument eller uppgifter. Ange i vilken ordning bilagorna ska gälla eftersom det kan finnas uppgifter som är motstridiga i de olika bilagorna och avtalstexten, som ni kanske inte har upptäckt.

4

Juridisk rådgivning

Vid en överlåtelse av avtal är det bra att anlita någon för juridisk rådgivning innan avtalet skrivs på. Genom att ta hjälp, för att säkerställa att ni verkligen är överens, kommer samarbetet att löpa smidigare. Det är billigare att anlita hjälp och få ett bra avtal från början än att senare behöva gå igenom långdragna och kostsamma tvister. Det är särskilt viktigt om du ska skriva ett avtal som du inte är van vid eller ett avtal av stor betydelse.

Vi hjälper gärna till med upprättande av överlåteseavtal!