​​Verksamhet med inriktning på försäljning av etiketter och produktmärkning​

SKU: 1001-76 Category:

  • Plats: Sverige – Sekretess
  • Omsättning: ca 2,9 MKR
  • Grundat: 2016

Bolaget till salu bedriver försäljning av etiketter, färgband, etikettskrivare och streckkodsläsare. Företaget grundades år 2016 och har etablerat en stabil kundbas med återkommande och lojala kunder. 

Sedan uppstart har man lagt ned ett stort arbete med att ta fram goda leverantörer med tydlig kommunikation och pålitliga leveranstider. Med välvalda leverantörer och en välplanerad verksamhetsstruktur så finns alla förutsättningar på plats för att skala upp. Verksamheten är inte bunden till någon specifik geografisk plats och kan bedrivas varifrån som helst.  
 
Försäljningen sker huvudsakligen genom kundbesök, e-mailkommunikation och telefonsamtal. Kunderna består exempelvis av livsmedelsindustri, bilindustri, sågverk och centrallager och man vänder sig mot alla företag som behöver märka en produkt, kartong eller pall med en etikett. Ca 95% av bolagets ordrar är beställningar från återkommande kunder.  
 
Bolaget omsätter ca 2,9 MKR och gör en vinst om närmare 450 TKR.

Detta objekt säljes med sekretess. All kontakt sker via mäklaren.

 

Svenska Bolagstorget

Solna Torg 19, 5tr
171 45 Solna, Stockholm, Sweden
+46 8 559 25 000
+46 70 917 05 23
christina.hansson@svenskabolagstorget.se