Verksamhet inom tillverkning med patent samt mönsterskydd

SKU: 1001-12 Categories: , ,

Lämna en intressesanmälan med formuläret nedan så kontaktar vi dig.

  • Plats: Kiruna – Norrbotten
  • Grundat: 2006
  • Omsättning: 0-2 Mkr
  • Anställda: 0-2 st
  • Priside: 2-5 Mkr
  • Resultat: Vinst
  • Generationskiftesföretag: Ja
  • Flyttbart företag: Ja

Verksamheten etablerades av nuvarande ägare år 2006 för att bedriva utveckling och innovation inom tekniska hjälpmedel för bland annat funktionshindrade.
Produktutvecklingen har sedan fortsatt fram till år 2020 då nuvarande produkter färdigställts.
Produkterna som företaget själva konstruerat är av mycket hög kvalitet och överträffar de krav som nuvarande byggnorm ställer.
Tillverkningen sker idag i Sverige för flertalet produkter men även i Asien där man har ett väldigt förmånligt samarbete med nuvarande fabrik.

Efterfrågan för dessa produkter ökar då de krav som finns på tillgänglighet ständigt omvärderas för ett samhälle där alla har rätt att uppleva tillgänglighet på sina villkor.
Det finns stora möjligheter att öka försäljningen både inom Sverige och på export.
Företaget är nu föremål för ett generationsskifte där nuvarande ägare med varm hand vill lämna över verksamheten till en lämplig ny ägare.

Verksamheten säljs med sekretess och all kontakt sker via mäklaren.

 

Svenska Bolagstorget.
Solna Torg 19, 5tr
171 45 Solna, Stockholm, Sweden
+46 8 559 25 000
+46 70 917 05 23
christina.hansson@svenskabolagstorget.se