Verksamhet för reparation, installation och leasing av digitala enheter

SKU: 1001-57 Categories: , ,

  • Plats: Sverige – Sekretess
  • Omsättning: 3-5 Mkr
  • Anställda: 2-5 St
  • Priside: 1-2 Mkr
  • Resultat: Vinst
  • Grundat: 2019

Företaget som nu är till försäljning grundades år 2019 och har växt rejält sedan uppstart. Med en snabbt uppåtgående ekonomisk trend och ett ständigt ökande antal kunder så har man på kort tid nått en stabil och väletablerad plats på marknaden.

Verksamheten är lokaliserad i mellersta Sverige, Västra Götaland, där man idag har en butik. Det är för närvarande 2 personer verksamma i bolaget. Personalstyrkan består av de två delägarna, de båda verkar som tekniker i bolaget och man delar på uppgifter som marknadsföring och försäljning.

Hemsidan är informativ, välgjord och enkel för kunder att navigera och man kan utan besvär hitta den information man söker. Rörelsen erbjuder ett brett utbud av tjänster inom reparation och installation, men erbjuder också leasing av digitala enheter vilket skiljer verksamheten från andra
konkurrenter.

Här finns möjlighet att överta enbart butik med tillhörande delar genom en inkråmsöverlåtelse eller ta över hela verksamheten genom en aktieöverlåtelse.

Objektet säljes med sekretess och all kontakt sker via mäklaren.

Solna Torg 19, 5tr
171 45 Solna, Stockholm, Sweden
+46 8 559 25 000
+46 70 917 05 23
christina.hansson@svenskabolagstorget.se