Mycket framgångsrik webbutik för specialiserade husdjursprodukter

SKU: 1001-34 Categories: , Tag:

Lämna en intressesanmälan med formuläret nedan så kontaktar vi dig.

  • Plats: Sverige – Sekretess
  • Omsättning: 5-10 Mkr
  • Anställda: 0-2 st
  • Resultat: Vinst
  • Flyttbart företag: Ja

Verksamheten har vuxit starkt på marknaden och erbjuder nischade produkter för husdjur. Man omsätter idag ca 7,5 Mkr och goda förutsättningar finns för ytterligare expansion 

Webbutiken erbjuder efterfrågade kvalitetsprodukter samt håller hög servicenivå vilket lett till mycket nöjda kunder och en ledande position inom sitt gebit. Företaget verkar främst i Sverige och Norge men till viss del även i Danmark. 
Man arbetar med drop-shipping vilket gör att man inte behöver inneha varulager, företagets samarbetspartner packar och skickar direkt till slutkund utan några tillkommande kostnader utöver frakt. Ägaren hanterar webbutiken själv med mindre än 4 arbetstimmar per dag. 
Verksamheten är lättskött och har låga driftskostnader samt är flyttbart och kan bedrivas från valfri ort. Försäljningen sker med sekretess och överlåtelsen är tänkt i form av en inkråmsaffär. 
All kontakt sker via mäklaren.
 

Solna Torg 19, 5tr
171 45 Solna, Stockholm, Sweden
+46 8 559 25 000
+46 70 917 05 23
christina.hansson@svenskabolagstorget.se