"Till skillnad från många andra i branschen så arbetar vi med både köp- och säljuppdrag. Det ger oss en större möjligheter att ta tillvara på kundens och uppdragsgivarens intressen och önskemål."

VD Christina Hansson

Om Svenska Bolagstorget

Svenska Bolagstorget (Svenska B & F Torget AB) är en modern Företagsförmedling som ser till helheten i företagsaffärer och omfattar mer än bara försäljningen.
Vi förmedlar företag inom alla branscher så som t.ex. hotell- & restaurang, teknik- & serviceföretag, tjänsteföretag, handelsföretag, industrier m.m.

Till skillnad från många andra i branschen så arbetar vi med både köp- och säljuppdrag samt finansiering. Det ger oss större möjligheter att ta tillvara på kundens och uppdragsgivarens intressen och önskemål. Vi förkortar försäljningsprocessen genom att direkt matcha köpare och säljare i vårt stora köpar- & intressentregister och finner på så sätt snabbt lämpliga intressenter redan dag 1 vid en försäljning.  Något Svenska Bolagstorget är ganska ensamma om!

Inom företaget finns avdelningar med spetskompetens. Vi har t.ex. experter på värderingar, företagsanalyser och juridiska avtal. Med kompetens, stor erfarenhet, personligt engagemang och brett kontaktnät skapar vi mervärde för både säljare och köpare. Vår arbetsmetod bygger på en personlig, affärsmässig dialog med köpare och säljare samt vid behov även med parternas revisorer, banker och jurister.

Svenska Bolagstorget leder hela processen, från analys och värdering till förhandling och avtal. Diskretion och noggrannhet är en självklarhet. Du som går i tankarna att göra en företagsaffär, vare sig du är säljare eller köpare är alltid välkommen att höra av dig till oss i alla frågor som rör affärsöverlåtelser.

Vi vill gärna komma in i ett tidigt skede vid en planerad företagsförsäljning eller företagsförvärv, för att kunna göra vårt bästa för dig. Varmt välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös och kostnadsfri konsultation.

Informations & Kontaktformulär

Här kan du fylla i ett kontaktformulär och ange vilka tjänster eller annan information du är intresserad av. Vill du köpa eller sälja en verksamhet, ett företag eller del därav så besök gärna våra sidor för detta ändamål, via länkarna nedan. Där kan du se de aktuella objekten listade.

Jag vill köpa ett företag eller verksamhet
Jag vill sälja ett företag eller en verksamhet.

I annat falll fyll i de fält som finns i formuläret så kontaktar vi dig för vidare diskussion. Du kan annars även skicka e-post till info@svenskabolagstorget.se

Dina uppgifter
Uppdragsgivare
Address
Intressen & Önskemål
 

 

Våra Kontor

Här finns vi:

Vy över Riddarholmen i Stockholm Stockholm/ Mälardalen/ Uppsala
Huvudkontor

VD/Företagsmäklare: Christina Hansson &
Jan B. Michanek
info@svenskabolagstorget.se

Malmoe01

Malmö/Helsingborg/
Skåne


Företagsmäklare: Tommy Marcusson
malmo@svenskabolagstorget.se


Vy över Göteborgs hamn

Göteborg/Västra Götaland


Företagsmäklare: Christina Hansson

Kalmar SlottKalmar & Öland/Småland


Företagsmäklare/
Regionchef Syd: Kelly Kristensen
kalmar@svenskabolagstorget.se
 
Nyköpings SlottNyköping/
Södermanland
 
 

Företagsmäklare: Jan B. Michanek
nykoping@svenskabolagstorget.se
 
Gotland01Gotland/Östergötland
Småland


Företagsmäklare: Tommy Marcusson
gotland@svenskabolagstorget.se

Umeå Sky Line
Umeå/Norrland
 


Företagsmäklare: Jan B. Michanek
 

© 2021 Svenska Bolagstorget (Svenska B & F Torget AB) and SEDAB. All Rights Reserved.

Login