Att Sälja Företag

Svenska Bolagstorgets företagsmäklare leder säljprocessen steg för steg, från företagsvärdering till förhandling, avtal och avslut. Självklart görs allt i samråd med uppdragsgivaren och gärna också tillsammans med parternas revisorer, banker och jurister för att underlätta en lönsam snabb affärsöverlåtese.

VD Christina Hansson

Sälja företag eller verksamhet med en Företagsmäklare.

Att sälja ett företag till rätt pris, i rätt tid och med största möjliga värde för både Säljare och Köpare kräver en väl genomtänkt plan, process och strategi. Skall det ske genom en aktieöverlåtelse eller är det en inkråmsaffär, där hela eller delar av verksamheten är till salu? Det är precis vad en företagsmäklare har i övergripande uppgift att hjälpa till med, att rådgöra om och att genomföra! 

Svenska Bolagstorgets företagsmäklare leder säljprocessen steg för steg, från företagsvärdering till förhandling, avtal och avslut. Självklart görs allt i samråd med uppdragsgivaren och gärna också tillsammans med parternas revisorer, banker och jurister för att underlätta en lönsam snabb affärsöverlåtese.

Alla företagare måste förr eller senare lämna sin verksamhet. Om inte annat av åldersskäl. När väl ett beslut att sälja företaget har fattats så är det bra om det inte går alltför lång tid innan affären är i hamn. Detta då det är svårt att mentalt "hålla ångan uppe" och driva företaget vidare med fullt engagemang när man har fattat beslutet att överlåta verksamheten till någon annan. Detta påverkar ofta verksamheten negativt över tid. Samtidigt är det dock bra om man har haft tid att se över företagets säljbarhet utifrån flera perspektiv eftersom det optimerar priset vid försäljningen. Det är här en fackmannamässigt utförd företagsvärdering har sin givna plats. En sådan stärker inte bara ens förhandlingssituation utan ger också besked om hur den aktuella marknaden och det egna företaget förhåller sig till varandra.

Så här kan processen se ut:

Vit figur sittande på hög med guldtackor

  • En av våra företagsmäklare gör en grundläggande företagsvärdering samt en detaljerad analys av företaget och dess marknad. Vi besöker vanligen företaget för att bilda oss en bättre bild av hela verksamheten.

  • Vi sammanställer material och underlag och skapar ett Säljprospekt som tydligt beskriver företaget och dess möjligheter för intresserade Köpare samt dennes rådgivare, bank, jurister m.fl.

  • Vi matchar det aktuella objektet mot potentiella köpares registrerade sökkriterier som vi har i vårt stora köpar- & intressentregister(ca 6500 st februari 2018) och dessa informeras, med hänsyn till ditt val av sekretess, om att just ditt företag nu finns till försäljning. Detta sker automatiskt av våra system ofta redan samma dag som försäljningen sätter igång! Utöver sökningen i vårt köpar- & intresseregister så  sker det även via mäklarnas personliga kontaktnät, i externa databaser, via annonser på internet, i utvalda riks-, lokal- och branschtidningar samt andra marknadsplatser för affärsöverlåtelser, som bedöms kunna nå rätt intressenter. Att snabbt sälja företag och komma till avslut tycks bli viktigare och viktigare för både köpare och säljare!

  • Vi selekterar och skapar ett urval av kvalificerade intressenter av de som kontaktar oss med den grad av sekretess som du som uppdragsgivare önskar.

  • Vi arrangerar möte med utvalda intressenter för inledande diskussioner ofta hos oss av sekretessskäl om endera parten så önskar. Vi organiserar även visningar av objektet.

  • Vi deltar aktivt i förhandlingen genom att initiera diskussioner och presentera konstruktiva förslag, i syfte att leda processen med en affärsöverlåtese framåt och landa ett slutligt överlåtelseavtal som alla avtalsparter är nöjda med.
  • Vi upprättar ett överlåtelseavtal, omfattande alla eller delar av verksamhetens aktier eller tillgångar vid en inkråmsaffär, noggrant och detaljerat ofta i samråd med parternas juridiska ombud, i syfte att göra affären rak och tydlig för båda parterna.

  • Vi finns med vid tillträdet och tillser att de praktiska bestyren blir hanterade, åtgärdade och uppföljda.

Vi strävar efter att du skall kunna fortsätta arbeta med din verksamhet utan att behöva bli "störd" av intressenter som kontaktar dig i tid och otid, något som också kan inverka menligt på din verksamhet. Vill man inte oroa leverantörer, samarbetspartners och kanske personal så är det en fördel att engagera en företagsmäklare och arbeta med önskad grad av sekretess.

Kontakta oss!

Hör av dig för en förutsättningslös diskussion hur vi skulle kunna gå till väga med en försäljning av just ditt företag! Ring oss gärna på 08-50 58 64 20, skicka ett email till eller använd gärna formuläret nedan! Vi återkommer då inom kort så du får berätta hur du önskar ha det!

MVH

Svenska Bolagstorget

 

Intresseanmälan - Försäljning av verksamhet

Här kan du lämna en intresseanmälan avseende försäljning av företag eller verksamhet. Fyll i de fält som finns i formuläret så kontaktar vi dig för gratis rådgivning och en förutsättningslös vidare diskussion. Du kan annars även skicka e-post till 

Säljarens uppgifter
Säljare
Address

© 2019 Svenska Bolagstorget (Svenska B & F Torget AB) and SEDAB. All Rights Reserved.

Login