Företag köpes

Byggserviceföretag önskas förvärvas

byggforetagByggserviceföretag önskas förvärvas i Stockholm och Mälardalen. Önskad inriktning på om- och tillbyggnation, renoveringar samt underhåll av fastigheter.

 

Önskvärt är: Inneliggande uppdrag gärna lång tid framåt. Goda expansionsmöjligheter. God tillväxt och lönsamhet. Verksamhet som bygger på långsiktiga intäkter via avtal. Rimliga personalkostnader. Stabil historik med gott renommé.

Ej schakt och markarbeten.

 

 

JanBMichanek200x230

Ansvarig mäklare:    Jan B. Michanek
Mobil:    070-528 8401
e-post:  

 jan.michanek@svenskabolagstorget.se

 

© 2021 Svenska Bolagstorget (Svenska B & F Torget AB) and SEDAB. All Rights Reserved.

Login